Laulupeo õppematerjalid ja tellimine

Kooride õppematerjalid XXVIII laulupeo repertuaari omandamiseks on:

  • liigilaulik lauljale (liimköide) – sisaldab  liigilaule ja ühendkoorilaule
  • liigilaulik dirigendile (spiraalköide) – sisaldab  liigilaule ja ühendkoorilaule
  • valikkooride laulik (liimköide) – sisaldab valikkooride laule
  • valikkooride laulik dirigendile (spiraalköide) – sisaldab valikkooride laule
  • e-liigilaulik – sisaldab liigilaule ja ühendkoorilaule
  • e-valikkooride laulik – sisaldab  valikkooride laule
  • klaverisaadete kogumik – sisaldab kõikide saatega lugude klaverisaateid
  • e-saatefonogrammide kogumik – sisaldab kõikide saatega lugude saatefonogramme

Õppematerjalide tellimine toimub ajaperioodil 10. jaanuar 2024 – 10. veebruar 2024 Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA peo registris http://register.laulupidu.ee .

Lauljate liigilaulikute ja valikkoori laulikute (laulikud liimköites, e-laulikud) tellimuse esitab kollektiivi kontaktisik.
Dirigendi õppematerjalide (spiraalköites laulik või e-laulik, klaverisaadete kogumik ja e-saatefonogrammid) tellimuse esitab iga dirigent ise ELT SA registris.

Laulikud trükistena:

Mudilaskooride laulik
Hind 9 eurot

Lastekooride laulik
Sisaldab liigilaule, ühendkoorilaule ja valiklastekoori laule

Hind 9 eurot

Poiste- ja poiste segakooride laulik
Hind 9 eurot

Laulikud trükistena ja e-laulikuna:

Uuendusena on võimalik tellida meeskoori, naiskoori, segakoori liigi ja valikkooride repertuaari e-laulikuid. E-laulikud on kättesaadavad Scoremusicu keskkonnast. Peale arve tasumist saadetakse teile Scoremusicust e-kiri koos ligipääsukoodidega e-nootidele. IPad-is on noot kasutatav Scoremusicu e-nootidele mõeldud täisfunktsionaalsusega. E-nooti saab kasutada ka Android-seadmes, aga kahjuks ilma Scoremusicu e-nootidele mõeldud täisfunktsionaalsusega.

NB! Enne tellima asumist kaardistage IPad-i ja Android-seadmetes kasutatavate e-nootide vajadus, kuna need on tellimiskeskkonnas toodud välja eraldi.

Meeskooride laulik (trükis) 
Hind 11 eurot

Meeskooride e-laulik
Hind 11 eurot

Naiskooride laulik (trükis)
Hind 11 eurot

Naiskooride e-laulik
Hind 11 eurot

Segakooride laulik (trükis)
Hind 11 eurot

Segakooride e-laulik
Hind 11 eurot

Valikkooride laulik (trükis)
Hind 9 eurot

Valikkooride e-laulik
Hind 9 eurot


XXVIII laulupeo klaverisaadete kogumik (tellib dirigent)
Hind 16 eurot

XXVIII laulupeo e-saatefonogrammide kogumik (tellib dirigent)
Hind 10 eurot

Orkestrite õppematerjalid XXVIII laulupeo repertuaari omandamiseks sisaldavad liigirepertuaari partituure igast teosest (trükised) ja ühte komplekti partiisid (e-materjal).

Õppematerjalide tellimine orkestritele toimub ELT SA peo registris http://register.laulupidu.ee

Partiide komplektid on kättesaadavad ainult e-materjalina.
Orkestrite õppematerjalide tellimuse esitab kollektiivi kontaktisik.

Partituurid trükistena:

Kui orkestri dirigent tegutseb mitme sama liigi orkestri juures, siis partituuride komplekti ei ole vaja soetada iga orkestri kohta eraldi. Orkestri kontaktisikul soovitame enne partituuride tellimuse alustamist dirigendiga konsulteerida ja vajadust kontrollida.

Puhkpilliorkestrite partituuride komplekt
Hind 47 eurot

Sümfooniaorkestrite partituuride komplekt
Hind 47 eurot

Partiide komplektid e-materjalidena:

Partiide komplektid e-materjalidena on vaja eraldi tellida igale orkestrile.
E-partiid on kättesaadavad Scoremusicu keskkonnast. Peale arve tasumist saadetakse teile Scoremusicust e-kiri koos ligipääsukoodidega e-nootidele.

Puhkpilliorkestrite partiide komplekt (e-materjal)
Hind 47 eurot

Sümfooniaorkestrite partiide komplekt (e-materjal)
Hind 47 eurot

Trükised toimetab teie postipaki automaati Sokisahtel.