Tantsupidu

Hea tantsurahvas

Meie kandi inimesed –
sõtsed, kõugud, sugulased
otsustasid kokku saada,
kokku tuua mugulased.

Meie juures tuleb tänavu suur pidu, millest ei tohi ilmaski ilma jääda. Armastust ja musta leiba peab jaguma igaühele, kes meie trallamil tallab. Nii et pakkige pambud ja pasunad, kammid ja kostid, lootused ja luhtaminekud ning karake kõige täiega Keskpõrandale kokku.

Nii on sõnastanud tantsupeo dramaturg Laura Kalle kutses XXI tantsupeole

Tantsupidu räägib sel korral meie iseoma lugu, räägib inimeseks olemisest, räägib eestlastest ja sellest, mis on meile oma ja oluline. Jah, meid on küll vähe, meie maa on väike, aga teisalt oleme kõik erinevad, nii nagu on erinevad ka meie tavad, kombed, tantsud, laulud, pillilood ja murdekeel. Ja erinevad on ka kirevad isiksused meie kõigi suguvõsades. Me peame kokku hoidma. Igaüht oma iseärasustes hindama ja austama, kõigist hoolima, neid armastama, ning, kui vaja – neile andestama. Vaid nõnda püsime elus, püsime oma vaba riigina ja ainult nõnda saavad elada meie kultuur, tavad ja kombed.

Just seepärast jutustabki tuleva tantsupeo lugu eelkõige sellest, kuidas saabub kutse suguvõsa kokkutulekule, kuidas selleks valmistutakse ja kuidas teele minnakse. Sest eks ole meie tantsu- ja laulupidugi mõnes mõttes alati nagu suur suguvõsa kokkutulek. Nii et kui saate minult täna kutse kokkutulekule, on see sisimas siiski kutse tantsupeole. Peole, kus liitub üheks kõik pöördumatult kallis, mida südames kanname. Nõnda ongi tantsupidu meie jaoks tantsupüha – oleme parimais rõivais, parimas tujus ja, olgugi et oleme väga erinevad, loome just sel moel ühe terviku. Sest tantsupidu ongi meie iseoma.

Minu algses nägemuses XXI tantsupeost oli vast kõige olulisem, et järgmise tantsupeo lugu ja sõnumid sünniksid üle-eestilise koostöö tulemusel. Ja sellisel moel ta ongi kujunenud. Oleme tulevaks tantsupeoks üle pika aja taas loonud liigid piirkondade järgi. Iga piirkonna juht on kokku pannud oma piirkonna loo, lähtudes eelkõige piirkonna rollist meie etenduses ning arvestades võimalusel ka oma piirkonna maakondadele omaseid iseloomujooni, tantsusamme ja muusikapalu. Tähelepanu väärib ka see, et peo lavastusmeeskonnas saavad olema esindatud tantsuõpetajad igast Eesti maakonnast. Samuti on repertuaari näidisvideod sel korral sisse tantsinud enamasti just oma piirkonnaliiki kuuluvad rühmad.

Minu jaoks on oluline jagada selle tantsupeoga tantsurõõmu, elurõõmu ja andmisrõõmu. Et kõigi süda võiks sel päeval kas või korra rõõmust rõkata.

Ka sina oled väga oodatud meie tantsupere suurele suguvõsa kokkutulekule! Meie iseoma tantsupeole!XXI üldtantsupeo kunstiline toimkond

Helena-Mariana Reimann

Tantsupeo pealavastaja

Liina Eero

Pealavastaja assistent

Laura Kalle

Pealavastaja assistent – dramaturg

Andre Maaker

Muusikajuht

Kagukant

Maire Udras

Liigijuht

Kadri Mähar

Assistent

Keskpõrand

Kalev Järvela

Liigijuht

Kätlin Merisalu

Assistent

Läänerannik

Rauno Zubko

Liigijuht

Malle Õiglas

Assistent

Virge Varilepp

Assistent

Pealinn

Maria Uppin-Sarv

Liigijuht

Maido Saar

Assistent

Põhjarannik

Karin Soosalu

Liigijuht

Kadri Tiis

Assistent

Triinu Sikk

Assistent

Pärnumaa

Ingrid Jasmin

Liigijuht

Silvia Soide

Assistent

Sakala

Vaike Rajaste

Liigijuht

Maria Sikk

Assistent

Tartu-Voore

Aveli Asber

Liigijuht

Ave Anslan

Assistent

Üleilma

Clelia Madi

Assistent

Agne Kurrikoff-Herman

Liigijuht

Valiksegarühmad

Kristiina Siig

Liigijuht

Marina Kuznetsova

Assistent

N1 Mai

David Truusa

Assistent

Elo Unt

Liigijuht

N2 Miia

Sille Kapper-Tiisler

Liigijuht

Helle-Mare Kõmmus

Assistent

Võimlemisrühmad

Kersti Kull

Liigijuht

Urve Keskküla

Assistent