Visuaalia ja väärtused

XXVIII laulu- ja XXI tantsupidu „Iseoma“

Kunagi sai laulupeole tulnud murdekeelsest maarahvast kirjakeelne eesti rahvas, keda seob armastus oma kodukeele ja -maa vastu.

Laulu- ja tantsupidu on meid alati kokku kutsunud ja rahvana ühendanud. Läbi aegade oleme seda traditsiooni nii ühiselt kui ühekaupa oma südameis hoidnud ja õlgadel edasi kandnud. Aga inimestena oleme ikka igaüks ise- ja omamoodi. Ühekorraga kauged ja omad.

Inimene ning inimlikkus on väärtused, mis on inspireerinud ka XXVIII laulu- ja XXI tantsupeo loojaid.

Kirjakeel saab laulupeol taas murreteks lahti lauldud ning tuhanded tantsijad Eestimaa erinevatest nurkadest toovad tantsupeo seekord Tallinnasse igaüks ise kaasa.

Miljon nooti, miljon sammu, miljon inimest.

Igast noodist, igast sammust ja igast häälest saab üks – iseoma laulu- ja tantsupidu.

Ja me oleme kõik üks ja iseoma rahvas.

XXVIII laulu- ja XXI tantsupidu „Iseoma“ kujunduskontsepsioon “Ühendatud erinevused”.

Kõik me oleme erinevad, kuid koos moodustame erilise terviku – nii laulu- ja tantsupeol osalejate kui osasaajatena. Seda individuaalset ja samas ühendavat kokkuvõtvalt tekkis ka visuaalne kujund “ühendatud erinevuste õis”. Logomärgi graafiliste elementide inspiratsiooniks on meie metsast ja põllult pärit üldtuntud taimede detailid ning terviksümbol on konstrueeritud erinevate elementide ühendusena. Logomärgi modernistlik käsitlus on üldistav, soovides ühendada erinevasse kogukonda, vanuse- või sotsiaalsesse gruppi kuuluvaid meie inimesi.

Märgile on erinevates formaatides lisatud ka vabageomeetriaga taustapinnad, mis loovad peole omast emotsionaalst mitmekesisust ja samas määratud värvisüsteemiga võimaluse funtsionaalselt eristada laulu-, tantsu- ja rahvamuusikapeo spetsiifilisi vajadusi. Üldine värvimudel on suviselt positiivne.

Kujunduse autor Marko Kekishev

Slaidid