XXVIII laulupeo info väliskollektiividele

XXVIII laulupeo kunstilise juhi Heli Jürgensoni sõnul said üldlaulupeo kava koostamisel aluseks kolm olulist märksõna – murded, murdumine ja aeg. Esimese päeva kava iseloomustab Heli sõnadega „hästi tasakaalus“. Repertuaar on kunstilise juhi sõnul üles ehitatud selliselt, et kõik murdepiirkonnad on esindatud. Teise päeva kavas olevad laulud räägivad laulmise jõust ja väest. Iga liigi repertuaarist leiab ka teoseid, mis seostuvad murrete, murdumise ja aja teemaga ning kindlasti ka mõni murdekeelne pala. Laval on kõik tavaks saanud kooriliigid alates mudilastest ja lõpetades segakooridega. Loomulikult ka sümfoonia- ja puhkpilliorkestrid.

LAULUPEO OSAVÕTUTINGIMUSED EESTI KOLLEKTIIVIDELE VÄLISMAAL JA KÜLALISKOLLEKTIIVIDELE 

Eesti esimene üldlaulupidu toimus 1869. aastal ning praeguseks on laulupeo traditsioon katkematult kestnud rohkem kui 150 aastat. Selle aja jooksul on Eesti jõudnud vabaks riigiks saada, oma vabaduse II maailmasõja keerises pooleks sajandiks uuesti kaotada ning 1991. aastal taas iseseisvuda. Ent laulu- ja tantsupeod on oma põhialustelt püsinud ikka muutumatuna, kandes muusika ja tantsu kõrval ajast aega edasi usku Eesti edasikestmisse ning armastust eesti keele ja meele vastu. 

Traditsiooniliselt toimuvad Eestis üleriigilised laulupeod iga kümne aasta jooksul neljal korral – vaheldumisi toimuvad üldlaulupeod ja noorte laulupeod. Iga kord koguneb juuli alguses Tallinnasse peaaegu 25 000 esinejat ja kümneid tuhandeid pealtvaatajaid. Laulupeole esinema ei pääse mitte igaüks – selleks tuleb omandada laulupeo kontserdi kava vastavalt valitud laulupeo liigi repertuaari koormuse ulatuses. Laulupeo olulised osad on esinejate rongkäik Tallinna kesklinnast lauluväljakule (u 5 km), laulupeo ava- ja lõputseremoonia, üldpidudel toimuv laulupeo avakontsert valikkooridega ning ligi 6 tundi kestev laulupeokontsert. Sellele kõigele eelnevad suured ühisproovid lauluväljakul. See tähendab, et laulupeol osalemine nõuab igalt esinejalt suurt vaimset ja ka füüsilist pingutust, kuid see pingutus tasub end 1000 korda ära, pakkudes kõigile osasaajatele ainulaadse ja kordumatu elamuse, mis ei unune iial. 

Pandeemia-aastad lõhkusid ka meie pidude rütmi. Nii toimus viimane üldpidu 2019. aastal, kui tähistasime 150. aastapäeva laulupidude sünnist. Nüüd oleme teel kauaoodatud järgmisele üldpeole – XXVIII laulu- ja XXI tantsupeole.  

Peole on oodatud:  
1) välismaal tegutsevad Eesti kollektiivid. Eesti kollektiivideks välismaal loetakse kollektiive, kelle tegevuse põhieesmärke on eesti keele ja eestluse hoidmine, säilitamine ja areng ning Eesti riigiga ühtekuuluvustunde kujundamine eesti kogukondades välismaal. Peol osalemise täpsemad tingimused on kirjeldatud allpool.  
2) külaliskollektiivid laiast maailmast. Meie laulupidudele on leidnud tee ka maailmas tegutsevad  koorid ja orkestrid  ning loomulikult on külalised ka sel korral peole oodatud. Eelduseks on kõikide allpool kirjeldatud peo ettevalmistusprotsessi osalemistingimuste täitmine. Kuna laulupeol on osalejate arv piiratud, on piiratud ka peole pääsevate külaliskollektiivide arv. See tähendab, et kõik protsessis osalenud külaliskollektiivid lavale ei pääse. 

Laulupeo liigid, koosseisu tingimused ja repertuaar

KOLLEKTIIVI SUURUS 
Kooriliikides ja sümfooniaorkestris peab olema vähemalt 12 liiget lisaks kollektiivi juhile. Puhkpilliorkestris peab olema vähemalt 8 liiget lisaks kollektiivi juhile. 
LIIGID  
Laulupeol on traditsiooniliselt kaks kontserti. Esimesel päeval kõlab laulupeo avaühendkoor, millele järgneb valikkooride kontsert nõudlikuma kavaga. Teisel päeval on traditsiooniline laulupeokontsert. Valikkoorid peavad laulma mõlema päeva kava. 
 

Valikmudilaskoor (VMUK) 

Valikmudilaskoor on kahehäälne mudilaskoor, kus laulavad 1.–4. klassi lapsed, 5. klassi lapsed erandkorras. Siin ei märgi sõna „valik“ mitte osalemist esimesel kontserdil, vaid seda, et mudilaskoor peab olema kõrgemal või keskmisel tasemel. 
 
Valikmudilaskoori repertuaar 
Mari Amor / Artur Adson / Võru murre Esä taivan (laulupeoks kohandatud seade) 
Mart Saar / Tartu murre, Rõngu Kui mina laulan (laulupeoks kohandatud seade) 
Tõnis Kõrvits / Priit Aimla Ajatee on konarlik (uus seade) 
Kaarel Kuusk / Saarte murre, Kihelkonna, Koimla küla Vargamäng (laulupeoks kohandatud seade) 
Piret Rips-Laul / Leelo Tungal Siin ta on, see minu kodu (uus seade) 

Lastekoor (LAK) / valiklastekoor (VLAK) 

Lastekooride / valiklastekooride liik koosneb 5.–9. klassi lauljatest, erandkorras võivad kooris laulda lauljad 10. klassist, kui neil ei ole võimalik laulda üheski vanema astme kooriliigis. Nooremad lapsed võivad lastekoori kuuluda. Lastekoor laulab kolmehäälselt. 

Lastekoor laulab avaühendkoori ja oma liigi laule (kokku 7 teost). Soovi korral võib lastekoor osaleda ka lõpuühendkooris (3 teost). 
 
Lastekoori kohustuslik repertuaar 
Avaühendkoor 
Mihkel Lüdig / Friedrich Kuhlbars Koit 
Johann Voldemar Jannsen / Lydia Koidula Mu isamaa, mu õnn ja rõõm 
Mart Saar / rahvaluule Mis need ohjad meida hoidvad 

Lastekoor 
Veljo Tormis, instrumentaalsaade Tauno Aints Modaalsed etüüdid Kevad. Udu. Lumi. Kevad. 
Eesti rahvalaul, Heino Kaljuste Ringmängulaul 
Liisi Koikson, seade Rasmus Puur Sind vaid kiidan 
Aare Külama / Haldi Välimäe, Aare Külama Oma mõtete mets (uus teos)   

Soovi korral lisavalik 
Lõpuühendkoor 
Olav Ehala / Leelo Tungal Sa oled ainus (uus seade) 
Peep Sarapik / Juhan Liiv Ta lendab mesipuu poole 
Gustav Ernesaks / Lydia Koidula Mu isamaa on minu arm 

Valiklastekoor (VLAK) 

Valiklastekoor laulab esimesel kontserdil avaühendkoori ja valiklastekoori repertuaari (8 teost), teisel kontserdil lastekoori liigilaule (4 teost). Soovi korral võib valiklastekoor osaleda ka lõpuühendkooris (3 teost). 

Valiklastekoori repertuaar 
Avaühendkoor 
Mihkel Lüdig / Friedrich Kuhlbars Koit 
Johann Voldemar Jannsen / Lydia Koidula Mu isamaa, mu õnn ja rõõm 
Mart Saar / rahvaluule Mis need ohjad meida hoidvad 

Valikkooride kontsert 
lastekoor | Miina Härma / Tartu murre, Tartu Lauliku lapsepõli
lastekoor | Veljo Tormis / Keskmurre, Kolga-Jaani Kust tunnen kodu
lastekoor | Midrid Lillevalss (uus seade)
ühendkoor, lastekoor | Rein Rannap / Hando Runnel Ilus maa (uuendatud versioon)
ühendkoor, lastekoor | Veljo Tormis, Tõnu Kõrvits Kui mina hakkan laulemaie  

Lastekoor 
Veljo Tormis, instrumentaalsaade Tauno Aints Modaalsed etüüdid Kevad. Udu. Lumi. Kevad. 
Eesti rahvalaul, Heino Kaljuste Ringmängulaul 
Liisi Koikson, seade Rasmus Puur Sind vaid kiidan 
Aare Külama / Haldi Välimäe, Aare Külama Oma mõtete mets (uus teos)   

Soovi korral lisavalik 
Lõpuühendkoor 
Olav Ehala / Leelo Tungal Sa oled ainus (uus seade) 
Peep Sarapik / Juhan Liiv Ta lendab mesipuu poole 
Gustav Ernesaks / Lydia Koidula Mu isamaa on minu arm 

Poistekoor (POK)  

Poistekooris laulavad poisid 1. klassist kuni poiste häälemurdeni. Poistekoor laulab kahehäälselt. Poistekoor laulab oma liigilaule, s.o poiste- ja poistesegakooride laule (kokku 5 teost). Lõpuühendkoori poistekoor ei laula. Avaühendkoor on poistekoorile valikuline (3 teost). 

Poistekoori kohustuslik repertuaar 
Poistekoor / Poistesegakoori poisid 
Riho Päts / Gustav Suits Ühte laulu tahaks laulda  
Piret Rips-Laul / Contra Rannitsakandija 
Piret Laikre / Marek Sadam Mu kodu nii lihtsalt (laulupeoks kohandatud seade) 

Poistekoor / Poistesegakoor / Valikmeeskoor 
Andres Valkonen / Leelo Tungal, seade Riivo Jõgi Leib jahtub (uus seade) 
Andres Lemba Üles, üles hellad vennad (laulupeoks kohandatud seade) 
 
Soovi korral lisavalik 
Avaühendkoor 
Mihkel Lüdig / Friedrich Kuhlbars Koit 
Johann Voldemar Jannsen / Lydia Koidula Mu isamaa, mu õnn ja rõõm 
Mart Saar / rahvaluule Mis need ohjad meida hoidvad 

Poistesegakoor (POSK)

Poistesegakoor laulab neljahäälselt. Erandkorras võivad koolide poistesegakooridel olla vanemad lauljad, kes peavad valdavalt olema alla 25 aasta vanused. Poistesegakooride koormus on poistekooride liigilaulud, ühendkoori avaplokk (kokku 8 teost). Lõpuühendkoor on valikuline (3 teost). 

Poistesegakooride kohustuslik repertuaar 
Avaühendkoor 
Mihkel Lüdig / Friedrich Kuhlbars Koit 
Johann Voldemar Jannsen / Lydia Koidula Mu isamaa, mu õnn ja rõõm 
Mart Saar / rahvaluule Mis need ohjad meida hoidvad 
 
Poistekoor / Poistesegakoori poisid 
Riho Päts / Gustav Suits Ühte laulu tahaks laulda  
Piret Rips-Laul / Contra Rannitsakandija 
Piret Laikre / Marek Sadam Mu kodu nii lihtsalt (laulupeoks kohandatud seade) 

Poistekoor / Poistesegakoor / Valikmeeskoor 
Andres Valkonen / Leelo Tungal, seade Riivo Jõgi Leib jahtub (uus seade) 
Andres Lemba Üles, üles hellad vennad (laulupeoks kohandatud seade) 
 
Soovi korral lisavalik 
Lõpuühendkoor 
Olav Ehala / Leelo Tungal Sa oled ainus (uus seade) 
Peep Sarapik / Juhan Liiv Ta lendab mesipuu poole 
Gustav Ernesaks / Lydia Koidula Mu isamaa on minu arm 

Meeskoor (MEK)  

Meeskooride koormus on meeskooride liigilaulud, ava- ja lõpuühendkoor (11 teost).

Meeskoori kohustuslik repertuaar 
Avaühendkoor 
Mihkel Lüdig / Friedrich Kuhlbars Koit 
Johann Voldemar Jannsen / Lydia Koidula Mu isamaa, mu õnn ja rõõm 
Mart Saar / rahvaluule Mis need ohjad meida hoidvad 
 
Meeskoor 
Karl August Hermann / Juhan Kunder, seade Tuudur Vettik Munamäel 
Veljo Tormis / Kristjan Jaak Peterson Laulja 
Valter Soosalu / Juhan Viiding Me peame looma sillad (uus teos) 
 
Lõpuühendkoor 
Miina Härma / Ferdinand Karlson Tuljak  
Ardo Ran Varres / Hasso Krull Allikas metsa sees (uus teos) 
Olav Ehala / Leelo Tungal Sa oled ainus (uus seade) 
Peep Sarapik / Juhan Liiv Ta lendab mesipuu poole 
Gustav Ernesaks / Lydia Koidula Mu isamaa on minu arm 
 

Valikmeeskoor (VMEK)

Valikmeeskoor laulab esimesel kontserdil avaühendkoori, valikmeeskoori ja valikühendkoori repertuaari (10 teost), teisel kontserdil meeskoori, poiste- ja meeskooride ühist repertuaari ja lõpuühendkoori (10 teost). 

Valikmeeskoori repertuaar 
Avaühendkoor 
Mihkel Lüdig / Friedrich Kuhlbars Koit 
Johann Voldemar Jannsen / Lydia Koidula Mu isamaa, mu õnn ja rõõm 
Mart Saar / rahvalaul Otepää kihelkonnast Mis need ohjad meida hoidvad 
 
Valikkooride kontsert 
meeskoor | Eduard Tubin / Kirderanniku murre, Haljala Sõmeralt sõrmikule
meeskoor | Mart Saar Meie elu
meeskoor | Veljo Tormis / Võru murre, Karula Sõttaminek
ühendkoor | Pärt Uusberg / Saarte murre, Reigi Et kiitke Jumalat, kes on nii helde 
meeskoor| seade Ülo Krigul Setu laul (uus seade) 
ühendkoor, lastekoor | Rein Rannap / Hando Runnel Ilus maa (uuendatud versioon) 
ühendkoor, lastekoor | Veljo Tormis, Tõnu Kõrvits Kui mina hakkan laulemaie  
 
Poistekoor / Poistesegakoor / Meeskoor 
Andres Valkonen / Leelo Tungal, seade Riivo Jõgi Leib jahtub (uus seade) 
Andres Lemba Üles, üles hellad vennad (laulupeoks kohandatud seade) 

Meeskoor 
Karl August Hermann / Juhan Kunder, seade Tuudur Vetik  Munamäel 
Veljo Tormis / Kristjan Jaak Peterson Laulja 
Valter Soosalu / Juhan Viiding Me peame looma sillad (uus teos) 
 
Lõpuühendkoor 
Miina Härma / Ferdinand Karlson Tuljak  
Ardo Ran Varres / Hasso Krull Allikas metsa sees (uus teos) 
Olav Ehala / Leelo Tungal Sa oled ainus (uus seade) 
Peep Sarapik / Juhan Liiv Ta lendab mesipuu poole 
Gustav Ernesaks / Lydia Koidula Mu isamaa on minu arm 

Naiskoor (NAK)  

Naiskooride koormus on naiskooride liigilaulud, ühendkoor (12 teost). 

Naiskoori repertuaar  
Avaühendkoor 
Mihkel Lüdig / Friedrich Kuhlbars Koit 
Johann Voldemar Jannsen / Lydia Koidula Mu isamaa, mu õnn ja rõõm 
Mart Saar / rahvaluule Mis need ohjad meida hoidvad 

Naiskoor 
Urmas Sisask Heliseb väljadel 
Riivo Jõgi / Võru murre, Räpina Näio hääl (laulupeoks kohandatud seade) 
Karin Tuul / Veiko Tubin Vaata ja sa näed (laulupeoks kohandatud seade) 
Kadri Voorand / Kristiina Ehin Sina oled kullatera (uus teos) 

Lõpuühendkoor 
Miina Härma / Ferdinand Karlson Tuljak  
Ardo Ran Varres / Hasso Krull Allikas metsa sees (uus teos) 
Olav Ehala / Leelo Tungal Sa oled ainus (uus seade) 
Peep Sarapik / Juhan Liiv Ta lendab mesipuu poole 
Gustav Ernesaks / Lydia Koidula Mu isamaa on minu arm 

Valiknaiskoor (VNAK)

 Valiknaiskoor laulab esimesel kontserdil avaühendkoori, valiknaiskoori ja valikühendkoori repertuaari (10 teost), teisel kontserdil naiskoori liigilaule ja lõpuühendkoori (9 teost). 

Valiknaiskoori repertuaar 
Avaühendkoor 
Mihkel Lüdig / Friedrich Kuhlbars Koit 
Johann Voldemar Jannsen / Lydia Koidula Mu isamaa, mu õnn ja rõõm 
Mart Saar / rahvaluule Mis need ohjad meida hoidvad 

Valikkooride kontsert 

naiskoor | Mart Saar / Vana Kannel, Tartu murre Laulu eestvõtja 
naiskoor | Ester Mägi / Saarte murre, Muhu Äiu-püiu  
naiskoor | Arvo Pärt / Kirderannikumurre, Jõhvi Eesti hällilaul 
ühendkoor | Pärt Uusberg / Saarte murre, Reigi Et kiitke Jumalat, kes on nii helde 
naiskoor | Rasmus Puur / Siberi eesti Oleks minu olemine 
ühendkoor, lastekoor | Rein Rannap / Hando Runnel Ilus maa (uuendatud versioon) 
ühendkoor, lastekoor | Veljo Tormis, Tõnu Kõrvits Kui mina hakkan laulemaie  

Naiskoor 
Urmas Sisask Heliseb väljadel 
Riivo Jõgi / Võru murre, Räpina Näio hääl (laulupeoks kohandatud seade) 
Karin Tuul / Veiko Tubin Vaata ja sa näed (laulupeoks kohandatud seade) 
Kadri Voorand / Kristiina Ehin Sina oled kullatera (uus teos) 
 
Lõpuühendkoor 
Miina Härma / Ferdinand Karlson Tuljak  
Ardo Ran Varres / Hasso Krull Allikas metsa sees (uus teos) 
Olav Ehala / Leelo Tungal Sa oled ainus (uus seade) 
Peep Sarapik / Juhan Liiv Ta lendab mesipuu poole 
Gustav Ernesaks / Lydia Koidula Mu isamaa on minu arm 

Segakoor (SEK)

Segakooride koormus on segakooride liigilaulud, ühendkoor (12 teost).  
 
Segakoori repertuaar 
Avaühendkoor 
Mihkel Lüdig / Friedrich Kuhlbars Koit 
Johann Voldemar Jannsen / Lydia Koidula Mu isamaa, mu õnn ja rõõm 
Mart Saar / rahvaluule Mis need ohjad meida hoidvad 

Segakoor 
Mart Saar Laulik 
Veljo Tormis Meelespea 
Margo Kõlar / Tartu murre, Otepää Oh Aadam, sinu essitus (uus seade) 
Mari Kalkun, seade Rasmus Puur Elukoor (uus seade) 

Lõpuühendkoor 
Miina Härma / Ferdinand Karlson Tuljak  
Ardo Ran Varres / Hasso Krull Allikas metsa sees (uus teos) 
Olav Ehala / Leelo Tungal Sa oled ainus (uus seade) 
Peep Sarapik / Juhan Liiv Ta lendab mesipuu poole 
Gustav Ernesaks / Lydia Koidula Mu isamaa on minu arm 

Valiksegakoor (VSEK) 

Valiksegakoor laulab esimesel kontserdil avaühendkoori, valiksegakoori ja valikühendkoori repertuaari (10 teost), teisel kontserdil segakoori liigilaule ja lõpuühendkoori (9 teost). 

 
Valiksegakoori repertuaar 
Avaühendkoor 
Mihkel Lüdig / Friedrich Kuhlbars Koit 
Johann Voldemar Jannsen / Lydia Koidula Mu isamaa, mu õnn ja rõõm 
Mart Saar / rahvaluule Mis need ohjad meida hoidvad 

Valikkooride kontsert 

segakoor | Peeter Süda / Mulgi murre, Halliste Linakatkuja 
segakoor | Cyrillus Kreek / Saarte murre, Reigi Oh, kui õndsad on need pühad taevas  
segakoor | Tõnu Kõrvits / Tartu murre, Otepää Lenda üles kurbtusest 
ühendkoor | Pärt Uusberg / Saarte murre, Reigi Et kiitke Jumalat, kes on nii helde 
segakoor | Mart Saar / Võru murre Noore veljo veeritäge  
ühendkoor, lastekoor | Rein Rannap / Hando Runnel Ilus maa (uuendatud versioon) 
ühendkoor, lastekoor | Veljo Tormis, Tõnu Kõrvits Kui mina hakkan laulemaie 

Segakoor 
Mart Saar Laulik 
Veljo Tormis Meelespea 
Margo Kõlar / Tartu murre, Otepää Oh Aadam, sinu essitus (uus seade) 
Mari Kalkun, seade Rasmus Puur Elukoor (uus seade) 

Lõpuühendkoor 
Miina Härma / Ferdinand Karlson Tuljak  
Ardo Ran Varres / Hasso Krull Allikas metsa sees (uus teos) 
Olav Ehala / Leelo Tungal Sa oled ainus (uus seade) 
Peep Sarapik / Juhan Liiv Ta lendab mesipuu poole 
Gustav Ernesaks / Lydia Koidula Mu isamaa on minu arm 

Puhkpilliorkester (PP) 

Puhkpilliorkestri repertuaar 
Tauno Aints Uudisteos 
Riho Esko Maimets Kõrge taeva all (uus teos)  
Rein Rannap, seade Peeter Saan Ülev Eesti (uus seade)  
Tõnis Kõrvits Uudisteos  
Eduard Tamm Eesti rapsoodia rahvalik teema Kui mina olin väikene, seade Riivo Jõgi (uus seade) 

Sümfooniaorkester (SO) 

Sümfooniaorkestri repertuaar 
Eduard Tubin Setu tants 
Mart Saar, seade Rasmus Puur Mis need ohjad meida hoidvad 
Lepo Sumera, seade Ott Kask Kevadine kärbes (uus seade) 
Madis Järvi Uudisteos 
Curly Strings, seade Riivo Jõgi Maailm heliseb üle ilma (uus seade) 

Osalemise tingimused

 • Eesti kollektiivide välismaal ja külaliskollektiivide registreerimine XXVIII laulupeole on lõppenud.  
 • Kollektiiv esitab kunstilisele toimkonnale vastavalt oma kollektiivi poolt valitud liigile esmase lävendi videosalvestise ja kollektiivi liikmete ja dirigentide andmete nimekirja 1. novembriks 2024 järgmiselt: 
 • Valikmudilaskoor 
  Mari Amor / Artur Adson / Võru murre Esä taivan (laulupeoks kohandatud seade) 
  Mart Saar / Tartu murre, Rõngu Kui mina laulan (laulupeoks kohandatud seade) 
  Lastekoor 
  Eesti rahvalaul, Heino Kaljuste Ringmängulaul 
  Mihkel Lüdig / Friedrich Kuhlbars Koit 
 • Poistekoor 
  Riho Päts / Gustav Suits Ühte laulu tahaks laulda  
 • Poistesegakoor 
  Andres Lemba Üles, üles hellad vennad (laulupeoks kohandatud seade) 
  Mihkel Lüdig / Friedrich Kuhlbars Koit 
 • Meeskoor 
  Karl August Hermann / Juhan Kunder, seade Tuudur Vetik Munamäel 
  Gustav Ernesaks / Lydia Koidula Mu isamaa on minu arm 
 • Naiskoor 
  Karin Tuul / Veiko Tubin Vaata ja sa näed (laulupeoks kohandatud seade) 
  Gustav Ernesaks / Lydia Koidula Mu isamaa on minu arm 
 • Segakoor 
  Mart Saar Laulik 
  Gustav Ernesaks / Lydia Koidula Mu isamaa on minu arm 
 • Puhkpilliorkester 
  Eduard Tamm Eesti rapsoodia rahvalik teema Kui mina olin väikene, seade Riivo Jõgi 
 • Sümfooniaorkester 
  Eduard Tubin Setu tants 
 • Peole registreerumine ei taga osalemist peol. Otsuse kollektiivi osalemise kohta peol teeb laulupeo kunstiline toimkond hiljemalt jaanuaris 2025
 • Kollektiivi lõplik liikmete, sh dirigentide arv koos lisaandmetega (nimi, sünnikuupäev, häälerühm/instrument) tuleb saata pärast positiivset otsust peol osalemise kohta veebruariks 2025.  
 • Kui kollektiiv osutub peole valituks, tuleb saata kogu ülejäänud liigi kava esitluse salvestis  
  1. aprilliks 2025.  

Õppematerjalid

Osalemise eelduseks on, et koorikollektiiv ostab lauliku igale koorilauljale ja dirigendile ning soovi korral klaverisaadete kogumiku ja fonogrammid klaverisaadetega teise kontserdi repertuaari teostega. Valikkooridel on lisaks veel teine laulik valikkooride repertuaariga. 
Orkestrikollektiiv ostab orkestritele ette nähtud õppematerjalide komplektid, partituurid ja e-partiid. 
Õppematerjalide hinnad selguvad jaanuaris 2024. Õppematerjale saab tellida veebruaris 2024 külaliskollektiivide kuraatori vahendusel. 
Õppematerjalide kulud koos õppematerjalide saatmiskuluga ei kuulu tagastamisele. Tasuda saabEesti Laulu- ja Tantsupeo SA poolt esitatud arve alusel. 

Abiks õppimisel

Kooriliikide esitluskontsert toimub pühapäeval, 5. mail 2024 Estonia kontserdisaalis. 
Laulupeo kodulehel on alates 2024. aasta sügisest olemas järgmised materjalid: 
– häälepartiid laulupeo teise kontserdi repertuaarist; 
– videosalvestised teise kontserdi repertuaarist; 

– liikumisega lauludel liikumist õpetavad videod; 
– eestikeelseid laule juhatava dirigendi täpsustustega töölehed iga teose kohta teise kontserdi repertuaarist. 

Peol osalemisest

Peol osalemise eeldus on kunstilise toimkonna otsus. 

Peo korraldaja tagab kollektiivile lõunasöögi välisööklates peonädalal, s.o üks lõunasupp päevas, sh taimne supp.  
Peo korraldaja tagab käepaelad peopaikadele pääsemiseks.  
Peo korraldaja määrab vastavalt laste- ja noortekollektiivide suurusele täiskasvanutest saatjate arvu.   
Laste- ja noortekollektiivil on võimalik kaasa võtta akrediteeritud saatjad (s.t saatja, kes saab käepaela ja toitlustuse välisööklates). Saatjate arv on peo korraldaja poolt piiratud.  

Kollekiiv peab organiseerima ja finantseerima enda Eestisse sõitmise reisikulud, majutuskulud, toitlustuskulud (v.a välisööklates lõunasöök) ning muud nimetamata osalemisega seotud tingimused ja kulud.

Peonädala ligikaudne ajakava

N, 3. juuli valikkooride, puhkpilli-, sümfooniaorkestri liigiproovid 

R, 4. juuli teise kontserdi proovid 

L, 5. juuli laulupeo esimese kontserdi läbimäng / rongkäik ja laulupeo esimene kontsert        

P, 6. juuli laulupeo teine kontsert 

Oluline info

XXVIII laulu- ja XXI tantsupeo korralduses lähtutakse Eesti Vabariigi Valitsuse, Terviseameti ja teiste riiklike või kohalike omavalitsuste asutuste igal ajahetkel kehtivatest reeglitest, nõuetest ja võimalikest piirangutest. 

Kollektiivi kontaktisik peab peole registreerumisel edastama info XXVIII laulu- ja XXI tantsupeo protsessis osalemise tingimustest kollektiivi liikmetele ja alaealiste kollektiivi liikmete lapsevanematele.  

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus jätab õiguse teha protsessi korralduses, peo ajakavas ja tingimustes muudatusi ja täiendusi. 

Eesti kollektiivide välismaal ning külaliskollektiivide registreerimise ja osalemise tingimuste lahutamatuks osaks on avalduse dokument.  

Lisainfo:

Eneli Vaasna 
väliskollektiivide kuraator 
visitors@laulupidu.ee 
www.laulupidu.ee