Rahvamuusikapeo õppematerjalid

Rahvamuusikapeo õppematerjalid ilmuvad kolmes jaos: õpperaamat hinnaga 29 eurot ilmub 2024. aasta kevadel, peo seadete noodimaterjalid ja peo lugude õppevideod eraldi 2024. aasta suvel.

  • Õpperaamat ilmub paberkandjal, sisaldades peo seadete aluseks olevate lugude (pärimuslikke) algvariante. Samuti leiab raamatust infot nii lugude päritolu ja autorite kui ka rahvamuusika kohta laiemalt – kõik see on oluline peo sisu ja mängitavate lugude paremaks mõistmiseks. Õpperaamatu koostajateks on kogu loominguline meeskond, toimetajateks Helin Pihlap ja Raul Markus Vaiksoo.
  • Noodimaterjal (partiid ja partituurid) ilmub digitaalse kogumikuna õpperaamatu lisana. Iga liigi puhul on nootidele lisaks esitatud ka vormiskeemi ja seadet kokkuvõttev spikker ning näpunäited loo omandamiseks ja meelde jätmiseks.
  • Õppevideod avaldatakse Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA Youtube’i-kanalil, olles abistavaks materjaliks loo tunnetuse ja karakteri tabamisel. Samuti võimaldavad videod lugusid kuulamise teel õppida ning mänguvõtteid jälgida.

Õpperaamatu tellimine on peo protsessis osalemise eelduseks nii üksikmängijatele kui kollektiividele. Raamatuid on võimalik tellida ka mitu eksemplari, vastavalt vajadusele ja liikmete huvile. Õppematerjalide tellimine kollektiivile toimub läbi LTP registri, üksikmängijatel meili teel: rahvamuusika@laulupidu.ee .