330-liikmelise koondorkestri keskel mängib väikseim rahvamuusikapeo kollektiiv – kaheliikmeline plokkflöödi kollektiiv

Täna toimus Vabaduse väljakul rahvamuusikapidu. Rahvamuusikapeol mängisid koos 330-pealise koondorkestriga ka kaks Nõmme huvikooli plokkflöödimängijat, kes moodustasid rahvamuusikapeo väikseima kollektiivi. Kaks tublit plokkflöödimängijat kandsid oma viis lugu ette läbi aegade kõige suuremas koondorkestri koosseisus.

Nõmme huvikooli pilliõpetaja Kadri Mägi õpetab noortele muusikahuvilistele plokkflööti ja väikekannelt. Ta rääkis, et Nõmme huvikoolis õpivad hetkel plokkflööti kümmekond õpilast. „Kindlasti võiks plokkflöödiõpilasi rohkem olla, siis saaks järgmisele rahvamuusikapeole minna suurema grupiga,“ ütles Mägi.

Kadri Mägi rääkis, et noortega algasid proovid rahvamuusikapeoks juba eelmise aasta septembris. „Lugusid hakkasime esialgu õppima kuulmise järgi,“ lisas ta. Mägi rääkis, et palade harjutamine oli väga mugavaks tehtud. „Koondorkestrite liigijuht Krista Sildoja salvestas oma Mooste Rahvamuusikakooli õpilastega kogu repertuaari. Saime jooksvalt kogu aeg harjutada n-ö täisorkestriga, mis sest, et orkestrit tegelikult füüsiliselt kohal ei olnudki,“ rääkis Mägi. 

Nõmme huvikooli plokkflöödimängijad rääkisid, et nad on ainukesed, kes huvikoolist rahvamuusikapeol on. „Me esindame enda huvikooli. See on uhke tunne,“ rääkis Mia Marie. „Tegelikult on üldse siin rahvamuusikapeol väga vähe plokkflöödimängijaid, kokku kuus,“ lisas Nomi Elisabet. 

Noor plokkföödimängija, 14-aastane Nomi Elisabet ütles, et temale meeldib plokkflöödi mängimise juures teistega koos musitseerimine ja lõbutsemine. „Mulle meeldib just plokkflöödil rahvamuusikat mängida. Rahvamuusika sobib minu arvates sellele pillile väga hästi,“ lisas ta. 13-aastane Mia Marie nõustus Nomi Elisabetiga ning lisas, et temale meeldib plokkflöödi kõla. „Sellised vanad pillid on väga lahedad,“ rääkis ta.

Noortele neidudele on südamelähedane ka eesti rahvamuusika. „See energia, mis rahvamuusikat mängides tekib, teeb südame soojaks,“ ütles Nomi Elisabet. Temaga nõustus ka Mia Marie, kes ütles, et koos mängimine on palju ägedam kui väiksemas pundis. „Vähema arvu inimestega on ka tore, aga suure orkestriga koos mängimine on teistmoodi tunne,“ lisas ta.
Mõlemad tüdrukud mängivad küll plokkflööti esmakordselt nii suure publiku ees, kuid suur kuulajate hulk ei ole võõras. „Laulnud oleme suurema publiku ees küll. Peale rahvamuusikapidu jooksemegi uuesti lauluväljkaule, sest laulame mõlemad lastekooris,“ rääkis Mia Marie.