Lastekoor

Lastekoor (LAK) / valiklastekoor (VLAK)

Lastekooride liik koosneb 5.- 9. klassi lauljatest, erandkorras võivad kooris laulda lauljad 10. klassist, kui neil ei ole võimalik laulda üheski vanema astme kooriliigis. Nooremad lapsed võivad lastekoori kuuluda. Lastekoor laulab 3-häälselt.

Lastekoor laulab avaühendkoori ja oma liiki. Lõpuühendkoor on lastekoorile valikuline.
Valiklastekoor laulab 1. kontserdil avaühendkoori- ja valiklastekoori repertuaari, 2. kontserdil lastekoori liigilaule. Lõpuühendkoor on valikuline.

Gustav Ernesaks / Lydia Koidula

Peep Sarapik / Juhan Liiv

Olav Ehala / Leelo Tungal
(uus seade)

Videod

Sa oled ainus_esitluskonstert 5.05.2024

Sa oled ainus_esitluskonstert 5.05.2024

Mart Saar / rahvalaul Otepää kihelkonnast

Videod

Mis need ohjad meida hoidvad

Mis need ohjad meida hoidvad

Fredrik Pacius / Johann Voldemar Jannsen

Mihkel Lüdig / Friedrich

Aare Külama / Haldi Välimäe
(uus teos)

Videod

Oma mõtete mets_esitluskontsert 5.05.2024

Oma mõtete mets_esitluskontsert 5.05.2024

Liisi Koikson, seade Rasmus Puur
(laulupeoks kohandatud seade)

Videod

Sind vaid kiidan_esitluskonstert 5.05.2024

Sind vaid kiidan_esitluskonstert 5.05.2024

Heino Kaljuste, rahvalaul

Videod

Ringmängulaul_esitluskontsert 5.05.2024

Ringmängulaul_esitluskontsert 5.05.2024

Veljo Tormis / tekst rahvalauludest Kursi kihelkonnast ja mujalt, instrumentaalsaade Tauno Aints

Videod

Modaalsed etüüdid_esitluskontsert 5.05.2024

Modaalsed etüüdid_esitluskontsert 5.05.2024